Skip to main content

Persondatapolitik

Persondatapolitik

Persondatapolitik

Persondataerklæring om beskyttelse af personoplysninger hos Forn Sidr.

 

Dette er Forn Sidrs erklæring om beskyttelse af persondata og en beskrivelse af vores retningslinjer, når vi behandler persondata, samt de oplysninger vi indsamler om medlemmer og brugere af vores hjemmesider herunder

 • Hvordan vi indsamler oplysninger
 • Hvordan de bruges
 • Varetagelse af alle brugernes rettigheder
 • Overholder bestemmelser i persondatalovgivningen herunder er opbevaring, indsamling sammenholdelse og videregivelse samt anden behandling omfattet og behandlet af persondatalovgivningen.

Persondataloven stiller strenge krav til sikkerhed og fortrolighed ved behandling af persondata. Datatilsynet er ansvarlige for at sørge for at denne lovgivning overholdes gennem bla. tilsyn. Personfølsomme oplysninger er blandt andet oplysninger som; adresse og e-mailadresse og som skal kunne knyttes til fysisk person.

 

Hvem er Dataansvarlig

Forn Sidr er dataansvarlig, når det gælder håndteringen af foreningens persondata og det er Forn Sidr, der i henhold til lovgivningen, bestemmer til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af personoplysninger. Kontaktoplysninger til Forn Sidr findes nederst på siden.

 

Typer af persondata som behandles hos Forn Sidr

Når du er medlem hos Forn Sidr vil vi gemme dine kontaktoplysninger, herunder navn, fødselsdato, køn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, medlemsnummer samt betalings- og fakturaoplysninger ved køb i vores webshop til følgende formål:

I tilfælde af rabatter på medlemskab f.eks. ved studie eller pensions medlemskaber gemmer vi også dokumentation for, at du er berettiget til de anførte takster på medlemskab jf. vores vedtægter og foreningsregler som kun kan fastsættes af den siddende bestyrelse i Forn Sidr.

For at føre regnskab, administrere økonomi og medlemskaber gemmer vi oplysninger nødvendige for, at sikre korrekte betalinger og kontigensopkrævninger hos medlemmerne.

E-mailadresser gemmes for at sikre kommunikation med foreningens medlemmer vedrørende medlemskab, herunder kontingenter, dødsfald, ind- og udmeldelse, restancer, frivilligt arbejde, tillidsposter, tilknyttede blotgruppeansvarlige, bestyrelsesarbejdet, arrangements til- og frameldinger, fremsendelse af materialer vedrørende medlemskab, samt handel i vores webshop.

Vi gemmer også e-mails der er fremsendt fra dig til Forn Sidr om dit medlemskab hos os eller lignende.

Oplysninger som vi modtager fra dig, hvor du har givet dit samtykke til at:

Deltage i spørgeundersøgelser eller konkurrencer, modtage nyhedsbreve eller deltage i lignende aktiviteter, gemmer vi oplysninger.

Benytter du dig af ydelser, arrangementer, webshop, websider eller andre muligheder som udbydes af Forn Sidr, vil oplysninger om teknisk udstyr, brug, internetforbindelse, navigation og anvendte enheder automatisk registreret af vores måleværktøjer og logfiler.

 

Anvendelse og formål med behandling af oplysninger

Kontaktoplysninger, oplysninger om eventuelle tillægsydelser samt oplysninger, vi ellers måtte modtager fra dig, gemmer vi blandt andet for, at kunne administrere dit medlemskab hos Forn Sidr og levere foreningens ydelser. Dette omfatter blandt andet kommunikation med dig i forbindelse med dit medlemskab, fakturaer, håndtering af betalinger og så du kan modtage nødvendig hjælp og nyttige oplysninger samt til at analysere, tilpasse og forbedre Forn Sidrs udbud af ydelser og kommunikation med dig.

Oplysninger, fra logfilers automatiske registrerer om brug, måleværktøjer, navigation, internetforbindelse og teknisk udstyr m.m., bruges også til administration af medlemskab og bidrager til sikring af at Forn Sidrs ydelser fungerer, som de er tiltænkt, og at kvaliteten er den rette. Vi får mulighed for at være proaktive og vil kunne løse eventuelle tekniske problemer, have en mindre risiko for opståede fejl og mulighed for at forhindre misbrug af dit medlemskab, abonnementer eller ydelser. Oplysningerne giver Forn Sidr mulighed for at give dig den bedst mulige brugeroplevelse på forskellige enheder som du benytter dig af, og på skærme i forskellige størrelser. Endvidere laver vi statistikker og kortlægger forskellige tendenser så vi kan forny, udvikle, og forbedre de ydelser vi tilbyder vores medlemmer, samt kommunikere med vores indholdsleverandører.

 

Hvor længe gemmer vi oplysninger

Persondata gemmes kun, så længe det er nødvendigt og de er formålstjenlig i henhold til det beskrevne i denne erklæring eller hvis det er til brug for, at opfylde lovkrav. Herved vil tiden for opbevaring af oplysninger varierer alt efter typen af oplysninger.

Jævnfør bogføringsloven skal fakturaoplysninger gemmes i mindst 5 år. Og det er nødvendigt at gemme dine kontaktoplysninger, i den tid du er medlem af Forn Sidr samt et vist stykke tid efter, blandt andet i det tilfælde at du vælger at indmelde igen i Forn Sidr og der kan være andre nødvendige typer af oplysninger f.eks. e-mails anden form for kommunikation med administrationen af diverse afdelinger i Forn Sidr som gemmes i kortere tid.

 

Hvem deler vi oplysninger med

Tredjeparter som udfører ydelser på vegne af foreningen og hjælper foreningen med drift og levering af ydelser får adgang til relevante oplysninger af hensyn til samme formål som beskrevet i erklæringen her.

Skriftlige aftaler er indgået med tredjeparter og medlemmer som har frivilligt arbejde eller bestrider poster i Forn Sidr, som kan have tilgang til persondata og som Forn Sidr videregiver oplysninger til, og foreningen fremsætter tydelige krav om, at gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger overholdes, herunder krav om informationssikkerhed.

Er det pålagt ved lov eller retslig afgørelse eller nødvendigt af hensyn til efterforskning af mulige lovovertrædelser mod Forn Sidr, vil relevante oplysninger kunne blive udleveret til offentlige myndigheder eller andre der er berettiget hertil.

 

Beskyttelse af persondata

Forn Sidr arbejder hele tiden på at værne om informationssikkerhed både teknisk og i foreningen for at sikre de gemte data mod uautoriseret adgang og brug. Vi stiller også tilsvarende krav til tredjepart.

I forbindelse med evt. omstrukturering, omorganisering, fusion eller andet vil vi videregiver oplysninger, herunder personoplysninger, såfremt modtageren indvilger i at beskytte personoplysninger på en måde, som er i overensstemmelse med Forn Sidrs erklæring om beskyttelse af personoplysninger.

 

Hvis der skulle opstå et behov for at overføre persondata til lande uden for EØS og andre regioner med omfattende databeskyttelseslove, vil Forn Sidr sørger for, at persondata bliver overført i overensstemmelse med Forn Sidrs erklæring om beskyttelse af personoplysninger samt i henhold til gældende lovgivning.

 

Cookies og webbeacons

Ved besøg på Forn Sidrs websider anvendes der cookies og webbeacons (webbeacons er små billeder) og din IP adresse registreres. Browseren beder din computer gemme små tekstfiler som er cookies på din computer eller dine mobile enheder.

En webbeacon er en pixelkode som efterlader et usynligt mærke, som bliver placeret på de enkelte websider og som bruges til at se om du har besøgt webstedet før og vi bruger disse informationer til at forbedre brugeroplevelser m.m. Du kan indstille din browser til automatisk at deaktivere cookies men du skal være opmærksom på at der vil være funktioner der ikke vil fungerer hvis du vælger denne mulighed.

Forn Sidr identificere cookies og sporingskoder får at se hvem der modtager data fra de cookies og andet får at se hvem der modtager data og hvad de bruges til. Vi overvåger også scripts som evt. skal slettes for at undgå datalækage fra tredjepart.

Ved besøg på Forn Sidrs websider bestemmer du selv om du vil afgive persondataoplysninger. Når du bruger vores kontaktformularer eller skriver til os på anden vis typisk via mail. Bruger vi f.eks. din e-mail adresse eller hvis du har angivet et telefonnummer til at håndterer din henvendelse.

Forn Sidr deler ikke kontaktoplysninger med tredjepart med mindre dette er nødvendigt. Dine persondata er beskyttet gennem databehandleraftaler med leverandører, samarbejdspartnere og frivillige så dine rettigheder er sikret.

Forn Sidr benytter sig af Google tjenester som Google Analytics der anonymisere oplysninger for, at indsamle relevante oplysninger om vores websites og besøgende. Vi kan derfor ikke spore de enkelte oplysninger tilbage til den enkelte bruger. Google Analytics henter blandt andet oplysninger fra din browser, som blandt andet browserprogram IP-adresse, operativsystem, og skærmopløsning.

Disse data bruges til at udarbejde statistisk materiale og andet, som bruges til forbedringer, udvikling og indhold. Ønsker du ikke, at vi indsamler disse anonyme data om dig har du mulighed for, at deaktivere denne funktion ved, at ændre sikkerhedsindstillinger på din Google konto.

 

Sociale medier

På vores websider har vi funktioner som bruges til at dele indhold på de sociale medier så du har mulighed for at dele ud i dine netværk. Vi bruger ikke tredjepartscookies eller leverandører til disse funktioner og gemmer ikke den enkelte brugers profil eller aktiviteter på sociale medier.

 

Links til andre websteder

Forn Sidrs websider har links til andre websider og der kan forekomme adgange til tredjepartstjenester. Forn Sidr er ikke ansvarlig for de eksterne websteder.

 

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål vedrørende erklæringen om beskyttelse af personoplysninger eller brugen af personoplysninger, cookies eller lignende kan Forn Sidr kontaktes på følgende oplysninger:

 

Forn Sidr
att.: Databeskyttelsesrådgiver
C/O Revision ApS
Vejlevej 159, 1. Sal
6000 Kolding
Send os en mail

Denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger er senest opdateret den 21. januar 2019

Kontakt Forn Siðr

Kontakt  Forn Siðr ved spørgsmål, yderligere oplysninger eller andet. Du kan kontakte os via mail på nedenstående kontaktformular.


  Ja, jeg giver samtykke til behandling af mine persondata Privacy policy

  Persondataerklæring om beskyttelse af personoplysninger hos Forn Sidr.

   

  Dette er Forn Sidrs erklæring om beskyttelse af persondata og en beskrivelse af vores retningslinjer, når vi behandler persondata, samt de oplysninger vi indsamler om medlemmer og brugere af vores hjemmesider herunder

  • Hvordan vi indsamler oplysninger
  • Hvordan de bruges
  • Varetagelse af alle brugernes rettigheder
  • Overholder bestemmelser i persondatalovgivningen herunder er opbevaring, indsamling sammenholdelse og videregivelse samt anden behandling omfattet og behandlet af persondatalovgivningen.

  Persondataloven stiller strenge krav til sikkerhed og fortrolighed ved behandling af persondata. Datatilsynet er ansvarlige for at sørge for at denne lovgivning overholdes gennem bla. tilsyn. Personfølsomme oplysninger er blandt andet oplysninger som; adresse og e-mailadresse og som skal kunne knyttes til fysisk person.

   

  Hvem er Dataansvarlig

  Forn Sidr er dataansvarlig, når det gælder håndteringen af foreningens persondata og det er Forn Sidr, der i henhold til lovgivningen, bestemmer til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af personoplysninger. Kontaktoplysninger til Forn Sidr findes nederst på siden.

   

  Typer af persondata som behandles hos Forn Sidr

  Når du er medlem hos Forn Sidr vil vi gemme dine kontaktoplysninger, herunder navn, fødselsdato, køn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, medlemsnummer samt betalings- og fakturaoplysninger ved køb i vores webshop til følgende formål:

  I tilfælde af rabatter på medlemskab f.eks. ved studie eller pensions medlemskaber gemmer vi også dokumentation for, at du er berettiget til de anførte takster på medlemskab jf. vores vedtægter og foreningsregler som kun kan fastsættes af den siddende bestyrelse i Forn Sidr.

  For at føre regnskab, administrere økonomi og medlemskaber gemmer vi oplysninger nødvendige for, at sikre korrekte betalinger og kontigensopkrævninger hos medlemmerne.

  E-mailadresser gemmes for at sikre kommunikation med foreningens medlemmer vedrørende medlemskab, herunder kontingenter, dødsfald, ind- og udmeldelse, restancer, frivilligt arbejde, tillidsposter, tilknyttede blotgruppeansvarlige, bestyrelsesarbejdet, arrangements til- og frameldinger, fremsendelse af materialer vedrørende medlemskab, samt handel i vores webshop.

  Vi gemmer også e-mails der er fremsendt fra dig til Forn Sidr om dit medlemskab hos os eller lignende.

  Oplysninger som vi modtager fra dig, hvor du har givet dit samtykke til at:

  Deltage i spørgeundersøgelser eller konkurrencer, modtage nyhedsbreve eller deltage i lignende aktiviteter, gemmer vi oplysninger.

  Benytter du dig af ydelser, arrangementer, webshop, websider eller andre muligheder som udbydes af Forn Sidr, vil oplysninger om teknisk udstyr, brug, internetforbindelse, navigation og anvendte enheder automatisk registreret af vores måleværktøjer og logfiler.

   

  Anvendelse og formål med behandling af oplysninger

  Kontaktoplysninger, oplysninger om eventuelle tillægsydelser samt oplysninger, vi ellers måtte modtager fra dig, gemmer vi blandt andet for, at kunne administrere dit medlemskab hos Forn Sidr og levere foreningens ydelser. Dette omfatter blandt andet kommunikation med dig i forbindelse med dit medlemskab, fakturaer, håndtering af betalinger og så du kan modtage nødvendig hjælp og nyttige oplysninger samt til at analysere, tilpasse og forbedre Forn Sidrs udbud af ydelser og kommunikation med dig.

  Oplysninger, fra logfilers automatiske registrerer om brug, måleværktøjer, navigation, internetforbindelse og teknisk udstyr m.m., bruges også til administration af medlemskab og bidrager til sikring af at Forn Sidrs ydelser fungerer, som de er tiltænkt, og at kvaliteten er den rette. Vi får mulighed for at være proaktive og vil kunne løse eventuelle tekniske problemer, have en mindre risiko for opståede fejl og mulighed for at forhindre misbrug af dit medlemskab, abonnementer eller ydelser. Oplysningerne giver Forn Sidr mulighed for at give dig den bedst mulige brugeroplevelse på forskellige enheder som du benytter dig af, og på skærme i forskellige størrelser. Endvidere laver vi statistikker og kortlægger forskellige tendenser så vi kan forny, udvikle, og forbedre de ydelser vi tilbyder vores medlemmer, samt kommunikere med vores indholdsleverandører.

   

  Hvor længe gemmer vi oplysninger

  Persondata gemmes kun, så længe det er nødvendigt og de er formålstjenlig i henhold til det beskrevne i denne erklæring eller hvis det er til brug for, at opfylde lovkrav. Herved vil tiden for opbevaring af oplysninger varierer alt efter typen af oplysninger.

  Jævnfør bogføringsloven skal fakturaoplysninger gemmes i mindst 5 år. Og det er nødvendigt at gemme dine kontaktoplysninger, i den tid du er medlem af Forn Sidr samt et vist stykke tid efter, blandt andet i det tilfælde at du vælger at indmelde igen i Forn Sidr og der kan være andre nødvendige typer af oplysninger f.eks. e-mails anden form for kommunikation med administrationen af diverse afdelinger i Forn Sidr som gemmes i kortere tid.

   

  Hvem deler vi oplysninger med

  Tredjeparter som udfører ydelser på vegne af foreningen og hjælper foreningen med drift og levering af ydelser får adgang til relevante oplysninger af hensyn til samme formål som beskrevet i erklæringen her.

  Skriftlige aftaler er indgået med tredjeparter og medlemmer som har frivilligt arbejde eller bestrider poster i Forn Sidr, som kan have tilgang til persondata og som Forn Sidr videregiver oplysninger til, og foreningen fremsætter tydelige krav om, at gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger overholdes, herunder krav om informationssikkerhed.

  Er det pålagt ved lov eller retslig afgørelse eller nødvendigt af hensyn til efterforskning af mulige lovovertrædelser mod Forn Sidr, vil relevante oplysninger kunne blive udleveret til offentlige myndigheder eller andre der er berettiget hertil.

   

  Beskyttelse af persondata

  Forn Sidr arbejder hele tiden på at værne om informationssikkerhed både teknisk og i foreningen for at sikre de gemte data mod uautoriseret adgang og brug. Vi stiller også tilsvarende krav til tredjepart.

  I forbindelse med evt. omstrukturering, omorganisering, fusion eller andet vil vi videregiver oplysninger, herunder personoplysninger, såfremt modtageren indvilger i at beskytte personoplysninger på en måde, som er i overensstemmelse med Forn Sidrs erklæring om beskyttelse af personoplysninger.

   

  Hvis der skulle opstå et behov for at overføre persondata til lande uden for EØS og andre regioner med omfattende databeskyttelseslove, vil Forn Sidr sørger for, at persondata bliver overført i overensstemmelse med Forn Sidrs erklæring om beskyttelse af personoplysninger samt i henhold til gældende lovgivning.

   

  Cookies og webbeacons

  Ved besøg på Forn Sidrs websider anvendes der cookies og webbeacons (webbeacons er små billeder) og din IP adresse registreres. Browseren beder din computer gemme små tekstfiler som er cookies på din computer eller dine mobile enheder.

  En webbeacon er en pixelkode som efterlader et usynligt mærke, som bliver placeret på de enkelte websider og som bruges til at se om du har besøgt webstedet før og vi bruger disse informationer til at forbedre brugeroplevelser m.m. Du kan indstille din browser til automatisk at deaktivere cookies men du skal være opmærksom på at der vil være funktioner der ikke vil fungerer hvis du vælger denne mulighed.

  Forn Sidr identificere cookies og sporingskoder får at se hvem der modtager data fra de cookies og andet får at se hvem der modtager data og hvad de bruges til. Vi overvåger også scripts som evt. skal slettes for at undgå datalækage fra tredjepart.

  Ved besøg på Forn Sidrs websider bestemmer du selv om du vil afgive persondataoplysninger. Når du bruger vores kontaktformularer eller skriver til os på anden vis typisk via mail. Bruger vi f.eks. din e-mail adresse eller hvis du har angivet et telefonnummer til at håndterer din henvendelse.

  Forn Sidr deler ikke kontaktoplysninger med tredjepart med mindre dette er nødvendigt. Dine persondata er beskyttet gennem databehandleraftaler med leverandører, samarbejdspartnere og frivillige så dine rettigheder er sikret.

  Forn Sidr benytter sig af Google tjenester som Google Analytics der anonymisere oplysninger for, at indsamle relevante oplysninger om vores websites og besøgende. Vi kan derfor ikke spore de enkelte oplysninger tilbage til den enkelte bruger. Google Analytics henter blandt andet oplysninger fra din browser, som blandt andet browserprogram IP-adresse, operativsystem, og skærmopløsning.

  Disse data bruges til at udarbejde statistisk materiale og andet, som bruges til forbedringer, udvikling og indhold. Ønsker du ikke, at vi indsamler disse anonyme data om dig har du mulighed for, at deaktivere denne funktion ved, at ændre sikkerhedsindstillinger på din Google konto.

   

  Sociale medier

  På vores websider har vi funktioner som bruges til at dele indhold på de sociale medier så du har mulighed for at dele ud i dine netværk. Vi bruger ikke tredjepartscookies eller leverandører til disse funktioner og gemmer ikke den enkelte brugers profil eller aktiviteter på sociale medier.

   

  Links til andre websteder

  Forn Sidrs websider har links til andre websider og der kan forekomme adgange til tredjepartstjenester. Forn Sidr er ikke ansvarlig for de eksterne websteder.

   

  Kontaktoplysninger

  Hvis du har spørgsmål vedrørende erklæringen om beskyttelse af personoplysninger eller brugen af personoplysninger, cookies eller lignende kan Forn Sidr kontaktes på følgende oplysninger:

   

  Forn Sidr
  att.: Databeskyttelsesrådgiver
  C/O Revision ApS
  Vejlevej 159, 1. Sal
  6000 Kolding
  Send os en mail

  Denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger er senest opdateret den 21. januar 2019

  Kontakt Forn Siðr

  Kontakt  Forn Siðr ved spørgsmål, yderligere oplysninger eller andet. Du kan kontakte os via mail på nedenstående kontaktformular.


   Ja, jeg giver samtykke til behandling af mine persondata Privacy policy