Skip to main content

Forrettelse af officielle Forn Sidr blót

Forrettelse af officielle Forn Sidr blót

Forrettelse af officielle Forn Sidr blót

Krav til forrettelse af officielle Forn Sidr blót.

 

Til et officielt Forn Siðr-blót kræves følgende:

 1. Én gode eller én gydje (herefter benævnt forretteren), der er medlem af Forn Siðr
 2. Et drikkehorn (ved drikkehorn forstås en beholder der kan drikkes af), samt en drikkelig væske
 3. Forn Sidr`s årstidring og evt. Edsring
 4. Der skal citeres fra „Ældre Edda“ under én eller anden form
 5. Der skal gives et offer af én eller anden art
 6. Der skal indgå et fælles måltid. Deltagerne kan selv medbringe mad og drikke, men måltidet indtages i fællesskab

Forretteren har det fulde ansvar for, at blótet kommer til at foregå under værdige former. Forretterens afgørelser og måde at styre blótet på, kan ankes til Forn Siðr-bestyrelsen, som kan nægte den pågældende forretter at forrette et Forn Siðr-blót igen.

Ethvert medlem der ønsker det, kan søge Forn Siðrs bestyrelse om at forrette et Forn Siðr-blót. Bestyrelsen kan til enhver tid nægte en ansøger at forrette et Forn Siðr-blót.

En person der er blevet afvist som blótforretter af bestyrelsen, har ret til at få sin sag prøvet ved næstkommende ordinære Alting, såfremt vedkommende ønsker det. Sagen behandles i så fald på samme måde som en eksklusions- sag. Se § 4 om medlemskab i Forn Siðrs vedtægter.

 • Der må udelukkende blótes til magter, der er hjemmehørende i den nordiske gudeverden.
 • Inden blótet starter, gøres deltagerne bekendt med hvordan blótet vil foregå.
 • I midten af kredsen kan opstilles figurer / billeder eller lignende, der symboliserer de guder der blótes til.
 • De genstande der ønskes indviet, lægges også i midten af kredsen, inden kredsen stilles op.
 • Deltagerne stiller sig i en kreds, med forretteren i én af verdensretningerne. Forretteren afgør selv hvem der står hvor. Derudover er det ønskeligt at der står pålidelige, kendte folk i de tre øvrige verdenshjørner. Disse kan også gives opgaver ved blótet, hvis forretteren ønsker det.

Af efterfølgende delmomenter skal de nummererede punkter indgå i Forn Siðr-blótet. Det er forretterens afgørelse om, og i så fald hvilke af, de øvrige, ikke nummererede delmomenter der skal indgå i det aktuelle blót. Efter punkt 3, „Fri skål“, er den indbyrdes rækkefølge op til den pågældende forretter. Øvrige elementer som forretteren finder passende for lejligheden kan indgå.

Forretteren bør dog sikre sig at blótet som helhed, er passende for en større gruppe.
En beskrivelse af det aktuelle blót skal indgå i invitationen, der senest 7 dage før tilmeldingsfristen til blótet publiceres på Forn Siðrs hjemmeside og / eller via medlemsbladet Vølse – organet for hedensk sæd. Her der skal især gøres opmærksom på, om der udføres blodoffer.

1. Blótplads

Blótpladsen indvies (helliggøres), på den måde forretteren finder bedst egnet.

* Forretterens ord

Forretteren siger nogle ord efter eget valg, der kan evt. også synges.

* Horn

Hornet fyldes gennem edsringen i midten af kredsen.

2. Gudehyldest

(Hornet fyldes op, såfremt det ikke allerede er gjort). (Hvilke guder der hyldes er naturligvis afhængig af, hvilke guder der er valgt til dette blót, og kan repræsenteres med figurer / billeder eller symboler i kredsens midte.

Her blot eksempler: Goden / Gydjen løfter hornet og råber: „Hil Oðin“. Alle deltagerne i kredsen råber i kor:
„Hil Oðin“. Goden / Gydjen drikker af hornet, og hælder lidt på en evt. Oðin-figur.

Så hæves hornet igen, og den pågældende forretter råber: „Hil Thor“, alle deltagerne råber „Hil Thor“, forretteren drikker lidt og hælder lidt ud på en evt. Thor-figur.

Så hæves hornet igen, og Goden/ Gydjen råber„Hil Freya“, og deltagerne gentager igen efter Goden / Gydjen. Forretteren drikker lidt og der hældes lidt ud på en evt. Freya-figur. Så hældes resten på jorden til vætterne.

3. Fri Skål

(Hornet fyldes op. Forretteren går tilbage på sin plads.)
Nu sendes hornet med sols rundt i kredsen, og alle kan udbringe deres personlige hyldestskål. NB. at der kun må blótes til magter, hjemmehørende i den nordiske gudeverden. Når hornet kommer til den evt. anden forretter / medhjælper på ser denne at der er nok i hornet til resten af omgangen, ellers fyldes det op igen.

* Anerne mindes

Det gøres ved at forretteren siger nogle mindeord, meget gerne vers 75 eller 76 fra Hávamál, og hver især tænker da på sine døde, mens der holdes mindestund. Det kan f.eks. gøres ved en til lejligheden passende sang eller et øjebliks stilhed. Hvis forretteren skønner det er i orden, kan andre i kredsen også sige nogle ord. Det skal i givet fald være aftalt forinden.

* Indvielse

Nu indvies genstandende i midten af kredsen, måden afgøres af forretteren. Fremgangsmåden skal selvfølgelig være aftalt på forhånd.

4. Offer

Så foretages offeret, hvordan det udføres, afgøres også af forretteren. Også her skal fremgangsmåden være aftalt på forhånd.

* Edsaflæggelse

Nu kan der aflægges eder, hvis forretteren ønsker, at det skal foregå i kredsen. De der ønsker at aflægge eder lægger den ene hånd på edsringen og aflægger eden.

* Talestavsrunde

Som et sidste element i blótet kan en talestav, (stav, edsring, horn el. lign.) sendes rundt, som et tegn på, at den der har den kan tale frit, så længe det er sand og ærlig tale. Ukvemsord hører ikke hjemme i kredsen. Deltagerne kan så komme med personlige bemærkninger, sang eller kvad efter eget valg, hvis de ønsker dette.
I tilfælde af uventet mange deltagere, eller ekstreme vejrforhold, kan en planlagt talerunde udskydes til efterfølgende måltid, hvis alle i kredsen er enige om det.

5. Kredsen

Kredsen opløses og blótmåltidet kan begynde.

 

Officielt Forn Sidr Vielsesritual

Minimumskravene for en retsgyldig vielse i Forn Siðr-regi er:
Ritualet udføres af en vielsesbemyndiget person der er medlem af Forn Siðr, herefter benævnt vielsesforretter.

Mindst to myndige personer skal være tilstede- værende som vidner under hele ritualet.

Vielsesforretteren spørger under ritualet bruden og brudgommen hver for sig, hvorvidt det er deres vilje at blive ægteviet til den anden part af brudeparret, samt om vedkommende er klar over hvad dette indebærer. Parret svarer på dette, hver for sig. Såfremt begge parter erklærer sig indforstået med dette, ved at svare ja, skal vielsesforretteren vie dem sammen i Vårs navn, og derefter forkynde dem for ægteviede.

Efter dette er parret at betragte som juridisk gyldigt viede til hinanden. Bemærk at der er krav i forhold til kursus i dansk familieret, læs eventuelt mere her, såfremt vielsen skal være juridisk gyldig.

I øvrigt udformes ritualet af brudeparret og forretteren / goden / gydjen, i samråd. Her kan enkelte ceremonidele, lokale traditioner, personlige ønsker og/eller tekster, indgå efter brudeparrets ønske og i samråd med forretteren/goden / gydjen.

Skulle der ønskes deltagelse af mere end én gode/gydje, skal minimumskravene udføres af den gode / gydje der indehaver vielsesbemyndigelsen, for at vielsen skal have juridisk gyldighed.

Skulle brudeparret bestå af to personer af det samme køn, tages der selvfølgelig hensyn til dette ved udformningen af ritualet, og ordlyden af ritualteksten.

Kontakt Forn Siðr

Kontakt  Forn Siðr ved spørgsmål, yderligere oplysninger eller andet. Du kan kontakte os via mail på nedenstående kontaktformular.


  Ja, jeg giver samtykke til behandling af mine persondata Privacy policy

  Krav til forrettelse af officielle Forn Sidr blót.

   

  Til et officielt Forn Siðr-blót kræves følgende:

  1. Én gode eller én gydje (herefter benævnt forretteren), der er medlem af Forn Siðr
  2. Et drikkehorn (ved drikkehorn forstås en beholder der kan drikkes af), samt en drikkelig væske
  3. Forn Sidr`s årstidring og evt. Edsring
  4. Der skal citeres fra „Ældre Edda“ under én eller anden form
  5. Der skal gives et offer af én eller anden art
  6. Der skal indgå et fælles måltid. Deltagerne kan selv medbringe mad og drikke, men måltidet indtages i fællesskab

  Forretteren har det fulde ansvar for, at blótet kommer til at foregå under værdige former. Forretterens afgørelser og måde at styre blótet på, kan ankes til Forn Siðr-bestyrelsen, som kan nægte den pågældende forretter at forrette et Forn Siðr-blót igen.

  Ethvert medlem der ønsker det, kan søge Forn Siðrs bestyrelse om at forrette et Forn Siðr-blót. Bestyrelsen kan til enhver tid nægte en ansøger at forrette et Forn Siðr-blót.

  En person der er blevet afvist som blótforretter af bestyrelsen, har ret til at få sin sag prøvet ved næstkommende ordinære Alting, såfremt vedkommende ønsker det. Sagen behandles i så fald på samme måde som en eksklusions- sag. Se § 4 om medlemskab i Forn Siðrs vedtægter.

  • Der må udelukkende blótes til magter, der er hjemmehørende i den nordiske gudeverden.
  • Inden blótet starter, gøres deltagerne bekendt med hvordan blótet vil foregå.
  • I midten af kredsen kan opstilles figurer / billeder eller lignende, der symboliserer de guder der blótes til.
  • De genstande der ønskes indviet, lægges også i midten af kredsen, inden kredsen stilles op.
  • Deltagerne stiller sig i en kreds, med forretteren i én af verdensretningerne. Forretteren afgør selv hvem der står hvor. Derudover er det ønskeligt at der står pålidelige, kendte folk i de tre øvrige verdenshjørner. Disse kan også gives opgaver ved blótet, hvis forretteren ønsker det.

  Af efterfølgende delmomenter skal de nummererede punkter indgå i Forn Siðr-blótet. Det er forretterens afgørelse om, og i så fald hvilke af, de øvrige, ikke nummererede delmomenter der skal indgå i det aktuelle blót. Efter punkt 3, „Fri skål“, er den indbyrdes rækkefølge op til den pågældende forretter. Øvrige elementer som forretteren finder passende for lejligheden kan indgå.

  Forretteren bør dog sikre sig at blótet som helhed, er passende for en større gruppe.
  En beskrivelse af det aktuelle blót skal indgå i invitationen, der senest 7 dage før tilmeldingsfristen til blótet publiceres på Forn Siðrs hjemmeside og / eller via medlemsbladet Vølse – organet for hedensk sæd. Her der skal især gøres opmærksom på, om der udføres blodoffer.

  1. Blótplads

  Blótpladsen indvies (helliggøres), på den måde forretteren finder bedst egnet.

  * Forretterens ord

  Forretteren siger nogle ord efter eget valg, der kan evt. også synges.

  * Horn

  Hornet fyldes gennem edsringen i midten af kredsen.

  2. Gudehyldest

  (Hornet fyldes op, såfremt det ikke allerede er gjort). (Hvilke guder der hyldes er naturligvis afhængig af, hvilke guder der er valgt til dette blót, og kan repræsenteres med figurer / billeder eller symboler i kredsens midte.

  Her blot eksempler: Goden / Gydjen løfter hornet og råber: „Hil Oðin“. Alle deltagerne i kredsen råber i kor:
  „Hil Oðin“. Goden / Gydjen drikker af hornet, og hælder lidt på en evt. Oðin-figur.

  Så hæves hornet igen, og den pågældende forretter råber: „Hil Thor“, alle deltagerne råber „Hil Thor“, forretteren drikker lidt og hælder lidt ud på en evt. Thor-figur.

  Så hæves hornet igen, og Goden/ Gydjen råber„Hil Freya“, og deltagerne gentager igen efter Goden / Gydjen. Forretteren drikker lidt og der hældes lidt ud på en evt. Freya-figur. Så hældes resten på jorden til vætterne.

  3. Fri Skål

  (Hornet fyldes op. Forretteren går tilbage på sin plads.)
  Nu sendes hornet med sols rundt i kredsen, og alle kan udbringe deres personlige hyldestskål. NB. at der kun må blótes til magter, hjemmehørende i den nordiske gudeverden. Når hornet kommer til den evt. anden forretter / medhjælper på ser denne at der er nok i hornet til resten af omgangen, ellers fyldes det op igen.

  * Anerne mindes

  Det gøres ved at forretteren siger nogle mindeord, meget gerne vers 75 eller 76 fra Hávamál, og hver især tænker da på sine døde, mens der holdes mindestund. Det kan f.eks. gøres ved en til lejligheden passende sang eller et øjebliks stilhed. Hvis forretteren skønner det er i orden, kan andre i kredsen også sige nogle ord. Det skal i givet fald være aftalt forinden.

  * Indvielse

  Nu indvies genstandende i midten af kredsen, måden afgøres af forretteren. Fremgangsmåden skal selvfølgelig være aftalt på forhånd.

  4. Offer

  Så foretages offeret, hvordan det udføres, afgøres også af forretteren. Også her skal fremgangsmåden være aftalt på forhånd.

  * Edsaflæggelse

  Nu kan der aflægges eder, hvis forretteren ønsker, at det skal foregå i kredsen. De der ønsker at aflægge eder lægger den ene hånd på edsringen og aflægger eden.

  * Talestavsrunde

  Som et sidste element i blótet kan en talestav, (stav, edsring, horn el. lign.) sendes rundt, som et tegn på, at den der har den kan tale frit, så længe det er sand og ærlig tale. Ukvemsord hører ikke hjemme i kredsen. Deltagerne kan så komme med personlige bemærkninger, sang eller kvad efter eget valg, hvis de ønsker dette.
  I tilfælde af uventet mange deltagere, eller ekstreme vejrforhold, kan en planlagt talerunde udskydes til efterfølgende måltid, hvis alle i kredsen er enige om det.

  5. Kredsen

  Kredsen opløses og blótmåltidet kan begynde.

   

  Officielt Forn Sidr Vielsesritual

  Minimumskravene for en retsgyldig vielse i Forn Siðr-regi er:
  Ritualet udføres af en vielsesbemyndiget person der er medlem af Forn Siðr, herefter benævnt vielsesforretter.

  Mindst to myndige personer skal være tilstede- værende som vidner under hele ritualet.

  Vielsesforretteren spørger under ritualet bruden og brudgommen hver for sig, hvorvidt det er deres vilje at blive ægteviet til den anden part af brudeparret, samt om vedkommende er klar over hvad dette indebærer. Parret svarer på dette, hver for sig. Såfremt begge parter erklærer sig indforstået med dette, ved at svare ja, skal vielsesforretteren vie dem sammen i Vårs navn, og derefter forkynde dem for ægteviede.

  Efter dette er parret at betragte som juridisk gyldigt viede til hinanden. Bemærk at der er krav i forhold til kursus i dansk familieret, læs eventuelt mere her, såfremt vielsen skal være juridisk gyldig.

  I øvrigt udformes ritualet af brudeparret og forretteren / goden / gydjen, i samråd. Her kan enkelte ceremonidele, lokale traditioner, personlige ønsker og/eller tekster, indgå efter brudeparrets ønske og i samråd med forretteren/goden / gydjen.

  Skulle der ønskes deltagelse af mere end én gode/gydje, skal minimumskravene udføres af den gode / gydje der indehaver vielsesbemyndigelsen, for at vielsen skal have juridisk gyldighed.

  Skulle brudeparret bestå af to personer af det samme køn, tages der selvfølgelig hensyn til dette ved udformningen af ritualet, og ordlyden af ritualteksten.

  Kontakt Forn Siðr

  Kontakt  Forn Siðr ved spørgsmål, yderligere oplysninger eller andet. Du kan kontakte os via mail på nedenstående kontaktformular.


   Ja, jeg giver samtykke til behandling af mine persondata Privacy policy

   Forn Sidr Blot – Alle kan være med

   Alle er velkommen til, at deltage og blótene bliver altid afholdt af et blotlaug, som er tilknyttet Forn Sidr. Derfor vil blótene også blive afholdt i forskellige landsdele, på forskellige tidspunkter, fordelt ud på året. Se hvornår vi er i nærheden af dig.

    

   Læs mere

   Forn Sidr Blot – Alle kan være med

   Alle er velkommen til, at deltage og blótene bliver altid afholdt af et blotlaug, som er tilknyttet Forn Sidr. Derfor vil blótene også blive afholdt i forskellige landsdele, på forskellige tidspunkter, fordelt ud på året. Se hvornår vi er i nærheden af dig.

    

   Læs mere

   Forn Sidr Blot – Alle kan være med

   Alle er velkommen til, at deltage og blótene bliver altid afholdt af et blotlaug, som er tilknyttet Forn Sidr. Derfor vil blótene også blive afholdt i forskellige landsdele, på forskellige tidspunkter, fordelt ud på året. Se hvornår vi er i nærheden af dig.

    

   Læs mere