Skip to main content

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser Forn Sidr handelsplads 2016

Generelle vilkår og betingelser for internethandel

Forn Sidr Asa og Vanetrosamfund i Danmark her efter FS, CVR 31705290, driver webstedet www.fornsidr.dk og de dertil hørende sites (”Webstedet”). Udførlige kontaktoplysninger og øvrige oplysninger om FS fremgår af Webstedet. Via Webstedet kan du købe varer og tjenesteydelser direkte fra FS såvel som fra andre virksomheder (”Samarbejdspartnere”), der har valgt at sælge deres varer og tjenesteydelser via Webstedet. I tilknytning til hver vare eller tjenesteydelse på Webstedet står det anført, om det er FS eller en Samarbejdspartner, der sælger og leverer varen eller tjenesteydelsen. Du finder disse oplysninger dels på den aktuelle vareside for varen eller tjenesteydelsen, dels i kassen. Hvis du køber en vare eller tjenesteydelse fra en Samarbejdspartner via Webstedet, er det Samarbejdspartneren og ikke FS, du indgår aftale med. Samarbejdspartnerens egne vilkår gælder også ved købet. Generelle købsvilkår for respektive samarbejdspartnere finder du i kassen.

 

 1. Baggrund

1.1 Disse generelle betingelser (”Betingelser”) gælder, når du som forbruger (”Kunden”) indgiver en bestilling via Webstedet. I de tilfælde, hvor disse betingelser er fælles, uanset om du køber af FS eller en Samarbejdspartner, benævnes FS og Samarbejdspartneren tilsammen som ”Sælgeren”. De generelle betingelser gælder kun for kunder, der er forbrugere.

1.2 Som angivet ovenfor indgås aftaler ved køb via Webstedet mellem dig og FS og/eller mellem dig og en eller flere Samarbejdspartnere. Du kan altid se på varesiden og i kassen, hvem sælgeren er. Køber du udelukkende varer fra vores samarbejdspartnere – via vores webside – med samarbejdspartnernes generelle vilkår, godkender du ved dit køb også FS’s generelle vilkår og integritetspolitik.

1.3 Kunden skal være mindst 18 år gammel for at bestille via Webstedet. I henhold til dansk lovgivning accepterer Sælgeren ikke kreditkøb fra personer, som er under 18 år gamle. Sælgeren forbeholder sig ret til at afvise eller ændre en Kundes ordre (fx hvis Kunden har oplyst ukorrekte persondata og/eller har registrerede tilfælde af manglende betaling af gæld).

1.4 Sælgeren vil ikke være ansvarlig i tilfælde, hvor et produkt er udsolgt eller for billeder eller typografiske fejl på Webstedet, fx fejl i produktbeskrivelsen eller tekniske specifikationer, unøjagtige priser og prisjusteringer (såsom ændrede priser fra leverandører, valutaændringer) eller ukorrekte oplysninger med hensyn til om et produkt er på lager. Sælgeren er berettiget til at rette sådanne fejl når som helst samt ændre eller opdatere sådanne oplysninger. Hvis der er oplyst en fejlagtig pris for et produkt, som Kunden har bestilt, vil Sælgeren naturligvis underrette Kunden om dette og afvente Kundens accept af den ændrede pris, inden Sælgeren fortsætter behandling af ordren. Alle billeder på Webstedet må kun betragtes som illustrationer. Sådanne illustrationer garanterer ikke en gengivelse af det antal produkter, Kunden vil modtage, eller produktets nøjagtige udseende, funktion eller oprindelse. FS er ikke ansvarlig for nogen oplysninger fremsat af tredjeparter eller Samarbejdspartnere på Webstedet.

1.5 Webstedet ejes af FS. Indholdet på webstedet ejes af FS eller virksomhedens samarbejdspartnere eller licensgivere. Oplysningerne er beskyttet af intellektuel ejendomsret og markedsføringslovgivning. Dette betyder, at varemærker, virksomhedsnavne, produktnavne, billeder og grafik, design, layout og information om produkterne, tjenesteydelserne og andet indhold ikke må kopieres eller anvendes uden forudgående skriftligt samtykke fra FS.

 1. Kontrakter og ordrer

2.1 For at kunne afgive en gennem Webstedet skal Kunden acceptere de Generelle betingelser. Ved at acceptere de Generelle betingelser forpligter Kunden sig til at overholde de Generelle betingelser i deres helhed og godkender, at vedkommende har læst oplysningerne om persondata og cookies, og giver sit samtykke til FSs persondatapolitik som angivet på hjemmesiden under handelspladsen.

2.2 Uanset om den vare, som Kunden bestiller, er fra FS eller en Samarbejdspartner, så er det FS, der bekræfter bestillingen i egenskab af agent for Samarbejdspartneren. En købsaftale er indgået, når FS har bekræftet Kundens ordre, og Kunden har modtaget en ordrebekræftelse fra FS via e-mail. Sælgeren opfordrer Kunden til at gemme ordrebekræftelsen til eventuel fremtidig henvendelse til Sælgerens kundeservice angående ordren. Kunden er berettiget til at annullere sin ordre, indtil den er blevet bekræftet. Hvis ordren annulleres, vil enhver betaling Kunden eller dennes betalings- eller kreditkortudbyder har gennemført i forbindelse med ordren refunderes.

 1. Kundeoplysninger osv.

3.1 FS anbefaler, at Kunden opretter en brugerkonto, inden der foretages køb på Webstedet. Når Kunden registrerer sin brugerkonto og/eller afgiver en ordre, vil Kunden blive anmodet om at oplyse visse persondata. Kunden bekræfter, at de angivne oplysninger er korrekte og fuldstændige samt ansvarlig for enhver fejl i de angivne oplysninger. Information om FS´s behandling af persondata er beskrevet i FS´s persondatapolitik.

3.2 Kunden er forpligtet til at sikre, at ingen andre personer end kunden bruger kundens login-oplysninger. Kunden må ikke give sit brugernavn eller adgangskode til nogen andre personer og skal sikre, at enhver dokumentation med oplysninger om brugernavn og adgangskode opbevares på en måde, så uautoriserede personer ikke kan opnå adgang til oplysningerne. Kunden skal underrette FS uden forsinkelse, hvis vedkommende har mistanke om, at uautoriserede personer har opnået adgang til Kundens adgangskode. Kunden er ansvarlig for alle køb foretaget med kundens login-oplysninger, hvis Kunden ikke har underrettet om dette.

3.3 Hvis FS har mistanke om, at Kunden misbruger sin brugerkonto eller login-oplysninger eller på anden måde overtræder de Generelle betingelser, er FS berettiget til at blokere Kundens adgang til dennes brugerkonto. Endvidere er FS berettiget til at tildele nye login-oplysninger til Kunden.

 1. Priser, gebyrer og betaling

4.1 Priserne angivet på Webstedet gælder for ordrer afgivet på Webstedet. Alle priser er angivet i DKK og inkluderer moms. Priserne inkluderer ikke betalings- og forsendelsesgebyrer, som er oplyst separat.

4.2 Kunden kan betale for sine køb på den måde, der er angivet på Webstedet. Læs mere om forskellige betalingsmetoder og rabatter. Sælgeren er berettiget til at opkræve Kunden betaling allerede i forbindelse med ordren, medmindre kunden har valgt og fået godkendt fakturering eller lignende betalingsmetode. Efter fakturering eller delvis betaling kan FS eller dennes partnere indhente en kreditrapport hos en tredjepart. I sådanne tilfælde vil du blive oplyst derom. FS forbeholder sig ret til ikke at tilbyde alle betalingsmetoder på alle tidspunkter eller ændre betalingsmetode, hvis Kundens valgte betalingsmetode ikke fungerer, uanset årsag, på tidspunktet for gennemførsel af ordren, eller hvis Kunden ikke bliver godkendt for valgte betalingsmetode.

 1. Særlige tilbud

Sælgeren kan fra tid til anden tilbyde særlige tilbud på Webstedet, der kan være underlagt mere favorable betingelser end dem, der er angivet i de Generelle betingelser, fx med hensyn til betaling eller forlænget fortrydelsesret. Sådanne betingelser vil gælde for varigheden af det særlige tilbud og for de specifikke produkter angivet af Sælgeren i forbindelse dermed. Sælgeren forbeholder sig ret til når som helst at trække sådanne særlige tilbud tilbage. Efter afslutning eller tilbagetrækning af et særligt tilbud vil disse Generelle betingelser gælde uden ændringer. Ethvert tilbud på specifikke produkter på Webstedet er kun gyldige i en begrænset periode, og indtil produktet er udsolgt.

 1. Levering og forsendelse

6.1 Produkter på lager leveres normalt inden for det antal hverdage, der er angivet på Webstedet. Medmindre andet er aftalt (fx i forbindelse med reservation af produkter, der ikke er på lager), vil produktet leveres inden for 30 hverdage efter, FS har bekræftet ordren skriftligt gennem ordrebekræftelsen.

6.2 Den forventede leveringstid angives i ordrebekræftelsen, ved checkout og/eller på den aktuelle produktside på Webstedet. I tilfælde af forsinket levering vil Sælgeren meddele dig herom og vil fortsat monitorere ordren. Medmindre andet er udtrykkeligt aftalt, og hvis en levering er forsinket mere end 30 hverdage, og dette ikke er forårsaget af dig som Kunde, er du berettiget til at annullere købsordren.

6.3 Hvis en pakke skal opsamles på en bestemt leveringssted, skal Kunden gøre dette inden for det tidsrum angivet på meddelelsen. Pakker skal normalt afhentes personligt med gyldig identifikation og ordrenummer. Kunden vil modtage en leveringsmeddelelse, der angiver, hvor og hvornår pakken skal hentes eller modtages. Meddelelsen kan være sendt som e-mail, almindelig post eller via telefon eller sms, hvis Kunden har oplyst et mobilnummer.

 1. Fortrydelsesret

7.1 Når Kunden køber et produkt på Webstedet, har vedkommende 14 dage til at fortryde købet i henhold til den gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning. Dette betyder, at Kunden har ret til at fortryde et køb ved at give meddelelse derom inden for 14 dage fra det tidspunkt, Kunden eller dennes repræsentant har modtaget det bestilte produkt (fortrydelsesperiode).

7.2 Fortrydelsesretten gælder ikke for følgende typer produkter:
(a) produkter fremstillet iht. Kundens specifikationer eller med en anden tydelig personliggjort karakter,
(b) produkter med brudte forseglinger, der ikke kan returneres pga. sundheds- eller hygiejnemæssige årsager.
(c) et produkt, der hurtigt forringes eller udløber,
(d) lyd- eller billedoptagelser (fx cd’er) eller computersoftware, hvorpå forseglingen er brudt efter levering,
(e) digtialt indhold, der blev leveret på anden vis end som et håndgribeligt produkt, musik, videoer eller tekster, som er leveret via download eller streaming).

7.3 Ved at acceptere de generelle betingelser godkender og accepterer Kunden, at fortrydelsesretten ikke gælder for digitalt indhold leveret på anden måde end som et håndgribeligt produkt.

7.4 Hvis Kunden bestiller et produkt, for hvilket fortrydelsesretten ikke gælder, vil vedkommende blive oplyst tydeligt derom. Hvis et produkt er forseglet, må Kunden ikke bryde forseglingen, hvis vedkommende ønsker at bruge sin fortrydelsesret. Fortrydelsesretten forfalder, hvis Kunden bryder forseglingen. En forsegling omfatter også enhver teknisk forsegling (fx et serienummer).

7.5 Hvis Kunden fortryder et køb, der er foretaget via webstedet, skal Kunden sende en klar og tydelig meddelelse herom til FS, inden fortrydelsesfristen udløber i henhold til gældende anvisninger. Sælgeren henstiller til, at Kunden oplyser navn, adresse og andre relevante oplysninger, fx ordrereference, fakturanummer og navnet på produktet i meddelelsen for at undgå fejl og forsinkelser.

7.6 Hvis Kunden bruger sin fortrydelsesret, skal vedkommende betale for returneringsomkostningerne og er ansvarlig for produktets tilstand fra Kundens modtagelse af produktet og under returforsendelsen. Produktet skal returneres inden for 14 dage efter, Sælgeren blev meddelt om fortrydelsen. Produktet skal forsendes omhyggeligt pakket ind, i god tilstand og i sin originale æske og/eller emballage. Returvarer skal sendes til sælgeren i overensstemmelse med de metoder og anvisninger, der er angivet på webstedet.

7.7 Sælgeren kan i visse situationer tilbyde gratis returnering for visse produkter. Hvis der gælder gratis returnering, er dette angivet på den pågældende side for produktet på Webstedet.

7.8 Når Kunden fortryder sit køb, refunderes det beløb, Kunden har betalt for produktet, inklusive originale forsendelsesomkostninger (men ikke returneringsomkostningerne). Alle yderligere forsendelsesomkostninger som følge af, at Kunden vælger en anden levering end standardleveringen tilbudt af Sælgeren, dækkes ikke af refunderingen. Sælgeren er berettiget til at fratrække ethvert beløb, der skal refunderes, svarende til værdiforringelsen af produktet sammenlignet med produktets oprindelige værdi, hvis og i det omfang værdiforringelsen er forårsaget af, at Kunden har håndteret produktet i større omfang end nødvendigt for at bestemme dets funktion og egenskaber.

7.9 Sælgeren vil refundere beløbet uden unødig forsinkelse, dog ikke senere end 14 dage fra den dato, hvor Sælgeren har modtaget Kundens meddelelse om fortrydelse. Dog gælder, at Sælgeren kan forsinke tilbagebetalingen, indtil Sælgeren har modtaget produktet, eller Kunden har fremvist bevis for, at produktet er returneret, fx ved forsendelsesbevis. Tilbagebetaling vil blive overført til Kunden via Kundens valgte betalingsmetode, medmindre andet er aftalt, eller hvis der indsigelse mod en sådan tilbagebetaling.

 1. Garanti, reklamation og klager

8.1 Visse af Sælgerens produkter kan være dækket af garantier. Information om garantiperiode og særlige garantibetingelser for hvert produkt er angivet på Webstedet eller i disse Generelle betingelser. Produktgarantier vil kun dække originale fremstillingsdefekter og dermed ikke fejl opstået ved eller efter individuelle ændringer af produktets funktion og udseende, fx ombygning, opgradering eller anden konfiguration af produktet. Kundens ordrebekræftelse udgør garantibeviset. Du kan finde vilkår for samarbejdspartneres eventuelle garantier på respektive samarbejdspartners vilkårsside.

8.2 Den almindelige reklamationsret gælder for produkter, der er defekte i henhold til den gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning. Enhver Kunde, der ønsker at anvende deres reklamationsret for et bestilt produkt, skal kontakte Sælgeren snarest muligt efter opdagelse af defekten via kontaktoplysningerne angivet på Webstedet. Meddelelser om reklamation, der er indsendt inden for to måneder, efter Kunden har opdaget defekten, vil altid betragtes som rettidigt indleveret. Kunden har ret til at reklamere over produkter, der er købt på Webstedet inden for en periode på 2 år efter modtagelse af produktet.

8.3 Sælgeren vil betale for returneringsomkostningerne for alle godkendte reklamationer.

8.4 Når et produkt, over hvilket der er reklameret, returneres, og Sælgeren godkender reklamationen, vil Kunden blive refunderet i henhold til gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning. Sælgeren stræber efter at refundere inden for 30 dage efter, Sælgeren har modtaget reklamationen, men dette kan forsinkes afhængigt af produktet. Sælgeren forbeholder sig ret til at afvise enhver reklamation, hvis produktet i overensstemmelse med gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning viser sig ikke at være defekt. For mere information om dine rettigheder se venligst www.forbrug.dk.

8.5 Ved modtagelse af en forkert eller defekt vare hvor kunden ønsker en erstatningsvare, kommer sælgeren til at sende erstatningsvaren med en faktura fra FS.
Denne faktura skal returneres sammen med den forkerte eller defekte vare. Fakturaen slettes når den returnerede vare registreres på vores lager.

 1. Links

FS kan oplyse links til andre websteder uden for FS´s kontrol, og andre websteder uden for FS´s kontrol kan oplyse links til Webstedet. Selv hvis FS forsøger at sikre, at FS kun oplyser links til websteder, som implementerer databeskyttelses- og sikkerhedsbestemmelser iht. FS´s persondatapolitik, er FS ikke ansvarlig for beskyttelsen eller fortroligheden af information eller personoplysninger, som Kunden oplyser på andre websteder. Kunden bør være forsigtig og læse de persondatabestemmelser, der gælder for det pågældende websted.

 1. Force Majeure

Sælgeren er ikke ansvarlig for forsinkelser forårsaget af omstændigheder uden for Sælgerens kontrol, fx strejke, krig, brand, lynnedslag, terroristangreb, ændringer i bekendtgørelse, tekniske problemer, defekter i strøm-/tele-/computerkommunikationer eller anden kommunikation og defekter eller forsinkelser i tjenesteydelserne leveret af underleverandører pga. ovenstående omstændigheder. Sådanne omstændigheder skal medføre skadeserstatning og andre midler. Hvis sådanne omstændigheder opstår, skal Sælgeren informere Kunden om dette både ved begyndelsen og afslutningen af perioden for den aktuelle situation. I situationer, der har varet længere end to måneder, er både Kunden og Sælgeren berettiget til at annullere købet med øjeblikkelig virkning.

 1. Ændringer af de Generelle betingelser

Sælgeren forbeholder sig ret til at ændre disse Generelle betingelser når som helst. Enhver ændring af disse Generelle betingelser vil blive offentliggjort på Webstedet. Ændringer vil træde i kraft, når Kunden har accepteret de generelle betingelser (i forbindelse med et nyt køb eller ved browsing på Webstedet), eller som alternativ 30 dage efter Sælgeren har informeret Kunden om ændringerne. Dog gælder, at Sælgeren anbefaler, at Kunden regelmæssigt holder sig opdateret på Webstedet for at være bekendt med enhver ændring af de Generelle betingelser. Eventuelle ændringer gælder ikke for allerede indgåede købsaftaler.

 1. Uadskillelighedsprincippet

Hvis nogen af denne aftales bestemmelser kendes ugyldig eller uhåndhævelig af en bemyndiget domstol, myndighed eller voldgiftsret, vil resten af den pågældende bestemmelse eller alle øvrige bestemmelser fortsat være gyldige og håndhævelige i det fulde omfang tilladt under gældende lov. Enhver bestemmelse, der kendes ugyldig eller uhåndhævelig, vil blive erstattet med relevant juridisk vejledning og rådgivning.

 1. Gældende lovgivning og tvistbilæggelse

13.1Hvis en tvist ikke kan løses i fuld fordragelighed med sælgers kundeservice, kan du som kunde henvende dig til Forbrugerklagenævnet, som du kan finde yderligere oplysninger om på www.forbrug.dk. Du kan også indgive en klage online via EU-kommissionens tvistbilæggelsesportal, som du finder via følgende link http://ec.europa.eu/consumers/odr. Hvis du indgiver en klage via denne portal, videresendes din sag automatisk til det rette ansvarshavende nationale tvistbilæggelsesorgan. Det pågældende tvistbilæggelsesorgan vil derefter kontakte sælger og forsøge at løse tvisten uden at indblande en domstol.
13.2 Enhver tvist om fortolkningen eller anvendelsen af disse Generelle betingelser skal reguleres og fortolkes iht. dansk lov og skal udelukkende bilægges af de danske domstole.

Betingelser udarbejdet den 12-07-2016

Kontakt Forn Siðr

Kontakt  Forn Siðr ved spørgsmål, yderligere oplysninger eller andet. Du kan kontakte os via mail på nedenstående kontaktformular.


  Ja, jeg giver samtykke til behandling af mine persondata Privacy policy

  Handelsbetingelser Forn Sidr handelsplads 2016

  Generelle vilkår og betingelser for internethandel

  Forn Sidr Asa og Vanetrosamfund i Danmark her efter FS, CVR 31705290, driver webstedet www.fornsidr.dk og de dertil hørende sites (”Webstedet”). Udførlige kontaktoplysninger og øvrige oplysninger om FS fremgår af Webstedet. Via Webstedet kan du købe varer og tjenesteydelser direkte fra FS såvel som fra andre virksomheder (”Samarbejdspartnere”), der har valgt at sælge deres varer og tjenesteydelser via Webstedet. I tilknytning til hver vare eller tjenesteydelse på Webstedet står det anført, om det er FS eller en Samarbejdspartner, der sælger og leverer varen eller tjenesteydelsen. Du finder disse oplysninger dels på den aktuelle vareside for varen eller tjenesteydelsen, dels i kassen. Hvis du køber en vare eller tjenesteydelse fra en Samarbejdspartner via Webstedet, er det Samarbejdspartneren og ikke FS, du indgår aftale med. Samarbejdspartnerens egne vilkår gælder også ved købet. Generelle købsvilkår for respektive samarbejdspartnere finder du i kassen.

   

  1. Baggrund

  1.1 Disse generelle betingelser (”Betingelser”) gælder, når du som forbruger (”Kunden”) indgiver en bestilling via Webstedet. I de tilfælde, hvor disse betingelser er fælles, uanset om du køber af FS eller en Samarbejdspartner, benævnes FS og Samarbejdspartneren tilsammen som ”Sælgeren”. De generelle betingelser gælder kun for kunder, der er forbrugere.

  1.2 Som angivet ovenfor indgås aftaler ved køb via Webstedet mellem dig og FS og/eller mellem dig og en eller flere Samarbejdspartnere. Du kan altid se på varesiden og i kassen, hvem sælgeren er. Køber du udelukkende varer fra vores samarbejdspartnere – via vores webside – med samarbejdspartnernes generelle vilkår, godkender du ved dit køb også FS’s generelle vilkår og integritetspolitik.

  1.3 Kunden skal være mindst 18 år gammel for at bestille via Webstedet. I henhold til dansk lovgivning accepterer Sælgeren ikke kreditkøb fra personer, som er under 18 år gamle. Sælgeren forbeholder sig ret til at afvise eller ændre en Kundes ordre (fx hvis Kunden har oplyst ukorrekte persondata og/eller har registrerede tilfælde af manglende betaling af gæld).

  1.4 Sælgeren vil ikke være ansvarlig i tilfælde, hvor et produkt er udsolgt eller for billeder eller typografiske fejl på Webstedet, fx fejl i produktbeskrivelsen eller tekniske specifikationer, unøjagtige priser og prisjusteringer (såsom ændrede priser fra leverandører, valutaændringer) eller ukorrekte oplysninger med hensyn til om et produkt er på lager. Sælgeren er berettiget til at rette sådanne fejl når som helst samt ændre eller opdatere sådanne oplysninger. Hvis der er oplyst en fejlagtig pris for et produkt, som Kunden har bestilt, vil Sælgeren naturligvis underrette Kunden om dette og afvente Kundens accept af den ændrede pris, inden Sælgeren fortsætter behandling af ordren. Alle billeder på Webstedet må kun betragtes som illustrationer. Sådanne illustrationer garanterer ikke en gengivelse af det antal produkter, Kunden vil modtage, eller produktets nøjagtige udseende, funktion eller oprindelse. FS er ikke ansvarlig for nogen oplysninger fremsat af tredjeparter eller Samarbejdspartnere på Webstedet.

  1.5 Webstedet ejes af FS. Indholdet på webstedet ejes af FS eller virksomhedens samarbejdspartnere eller licensgivere. Oplysningerne er beskyttet af intellektuel ejendomsret og markedsføringslovgivning. Dette betyder, at varemærker, virksomhedsnavne, produktnavne, billeder og grafik, design, layout og information om produkterne, tjenesteydelserne og andet indhold ikke må kopieres eller anvendes uden forudgående skriftligt samtykke fra FS.

  1. Kontrakter og ordrer

  2.1 For at kunne afgive en gennem Webstedet skal Kunden acceptere de Generelle betingelser. Ved at acceptere de Generelle betingelser forpligter Kunden sig til at overholde de Generelle betingelser i deres helhed og godkender, at vedkommende har læst oplysningerne om persondata og cookies, og giver sit samtykke til FSs persondatapolitik som angivet på hjemmesiden under handelspladsen.

  2.2 Uanset om den vare, som Kunden bestiller, er fra FS eller en Samarbejdspartner, så er det FS, der bekræfter bestillingen i egenskab af agent for Samarbejdspartneren. En købsaftale er indgået, når FS har bekræftet Kundens ordre, og Kunden har modtaget en ordrebekræftelse fra FS via e-mail. Sælgeren opfordrer Kunden til at gemme ordrebekræftelsen til eventuel fremtidig henvendelse til Sælgerens kundeservice angående ordren. Kunden er berettiget til at annullere sin ordre, indtil den er blevet bekræftet. Hvis ordren annulleres, vil enhver betaling Kunden eller dennes betalings- eller kreditkortudbyder har gennemført i forbindelse med ordren refunderes.

  1. Kundeoplysninger osv.

  3.1 FS anbefaler, at Kunden opretter en brugerkonto, inden der foretages køb på Webstedet. Når Kunden registrerer sin brugerkonto og/eller afgiver en ordre, vil Kunden blive anmodet om at oplyse visse persondata. Kunden bekræfter, at de angivne oplysninger er korrekte og fuldstændige samt ansvarlig for enhver fejl i de angivne oplysninger. Information om FS´s behandling af persondata er beskrevet i FS´s persondatapolitik.

  3.2 Kunden er forpligtet til at sikre, at ingen andre personer end kunden bruger kundens login-oplysninger. Kunden må ikke give sit brugernavn eller adgangskode til nogen andre personer og skal sikre, at enhver dokumentation med oplysninger om brugernavn og adgangskode opbevares på en måde, så uautoriserede personer ikke kan opnå adgang til oplysningerne. Kunden skal underrette FS uden forsinkelse, hvis vedkommende har mistanke om, at uautoriserede personer har opnået adgang til Kundens adgangskode. Kunden er ansvarlig for alle køb foretaget med kundens login-oplysninger, hvis Kunden ikke har underrettet om dette.

  3.3 Hvis FS har mistanke om, at Kunden misbruger sin brugerkonto eller login-oplysninger eller på anden måde overtræder de Generelle betingelser, er FS berettiget til at blokere Kundens adgang til dennes brugerkonto. Endvidere er FS berettiget til at tildele nye login-oplysninger til Kunden.

  1. Priser, gebyrer og betaling

  4.1 Priserne angivet på Webstedet gælder for ordrer afgivet på Webstedet. Alle priser er angivet i DKK og inkluderer moms. Priserne inkluderer ikke betalings- og forsendelsesgebyrer, som er oplyst separat.

  4.2 Kunden kan betale for sine køb på den måde, der er angivet på Webstedet. Læs mere om forskellige betalingsmetoder og rabatter. Sælgeren er berettiget til at opkræve Kunden betaling allerede i forbindelse med ordren, medmindre kunden har valgt og fået godkendt fakturering eller lignende betalingsmetode. Efter fakturering eller delvis betaling kan FS eller dennes partnere indhente en kreditrapport hos en tredjepart. I sådanne tilfælde vil du blive oplyst derom. FS forbeholder sig ret til ikke at tilbyde alle betalingsmetoder på alle tidspunkter eller ændre betalingsmetode, hvis Kundens valgte betalingsmetode ikke fungerer, uanset årsag, på tidspunktet for gennemførsel af ordren, eller hvis Kunden ikke bliver godkendt for valgte betalingsmetode.

  1. Særlige tilbud

  Sælgeren kan fra tid til anden tilbyde særlige tilbud på Webstedet, der kan være underlagt mere favorable betingelser end dem, der er angivet i de Generelle betingelser, fx med hensyn til betaling eller forlænget fortrydelsesret. Sådanne betingelser vil gælde for varigheden af det særlige tilbud og for de specifikke produkter angivet af Sælgeren i forbindelse dermed. Sælgeren forbeholder sig ret til når som helst at trække sådanne særlige tilbud tilbage. Efter afslutning eller tilbagetrækning af et særligt tilbud vil disse Generelle betingelser gælde uden ændringer. Ethvert tilbud på specifikke produkter på Webstedet er kun gyldige i en begrænset periode, og indtil produktet er udsolgt.

  1. Levering og forsendelse

  6.1 Produkter på lager leveres normalt inden for det antal hverdage, der er angivet på Webstedet. Medmindre andet er aftalt (fx i forbindelse med reservation af produkter, der ikke er på lager), vil produktet leveres inden for 30 hverdage efter, FS har bekræftet ordren skriftligt gennem ordrebekræftelsen.

  6.2 Den forventede leveringstid angives i ordrebekræftelsen, ved checkout og/eller på den aktuelle produktside på Webstedet. I tilfælde af forsinket levering vil Sælgeren meddele dig herom og vil fortsat monitorere ordren. Medmindre andet er udtrykkeligt aftalt, og hvis en levering er forsinket mere end 30 hverdage, og dette ikke er forårsaget af dig som Kunde, er du berettiget til at annullere købsordren.

  6.3 Hvis en pakke skal opsamles på en bestemt leveringssted, skal Kunden gøre dette inden for det tidsrum angivet på meddelelsen. Pakker skal normalt afhentes personligt med gyldig identifikation og ordrenummer. Kunden vil modtage en leveringsmeddelelse, der angiver, hvor og hvornår pakken skal hentes eller modtages. Meddelelsen kan være sendt som e-mail, almindelig post eller via telefon eller sms, hvis Kunden har oplyst et mobilnummer.

  1. Fortrydelsesret

  7.1 Når Kunden køber et produkt på Webstedet, har vedkommende 14 dage til at fortryde købet i henhold til den gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning. Dette betyder, at Kunden har ret til at fortryde et køb ved at give meddelelse derom inden for 14 dage fra det tidspunkt, Kunden eller dennes repræsentant har modtaget det bestilte produkt (fortrydelsesperiode).

  7.2 Fortrydelsesretten gælder ikke for følgende typer produkter:
  (a) produkter fremstillet iht. Kundens specifikationer eller med en anden tydelig personliggjort karakter,
  (b) produkter med brudte forseglinger, der ikke kan returneres pga. sundheds- eller hygiejnemæssige årsager.
  (c) et produkt, der hurtigt forringes eller udløber,
  (d) lyd- eller billedoptagelser (fx cd’er) eller computersoftware, hvorpå forseglingen er brudt efter levering,
  (e) digtialt indhold, der blev leveret på anden vis end som et håndgribeligt produkt, musik, videoer eller tekster, som er leveret via download eller streaming).

  7.3 Ved at acceptere de generelle betingelser godkender og accepterer Kunden, at fortrydelsesretten ikke gælder for digitalt indhold leveret på anden måde end som et håndgribeligt produkt.

  7.4 Hvis Kunden bestiller et produkt, for hvilket fortrydelsesretten ikke gælder, vil vedkommende blive oplyst tydeligt derom. Hvis et produkt er forseglet, må Kunden ikke bryde forseglingen, hvis vedkommende ønsker at bruge sin fortrydelsesret. Fortrydelsesretten forfalder, hvis Kunden bryder forseglingen. En forsegling omfatter også enhver teknisk forsegling (fx et serienummer).

  7.5 Hvis Kunden fortryder et køb, der er foretaget via webstedet, skal Kunden sende en klar og tydelig meddelelse herom til FS, inden fortrydelsesfristen udløber i henhold til gældende anvisninger. Sælgeren henstiller til, at Kunden oplyser navn, adresse og andre relevante oplysninger, fx ordrereference, fakturanummer og navnet på produktet i meddelelsen for at undgå fejl og forsinkelser.

  7.6 Hvis Kunden bruger sin fortrydelsesret, skal vedkommende betale for returneringsomkostningerne og er ansvarlig for produktets tilstand fra Kundens modtagelse af produktet og under returforsendelsen. Produktet skal returneres inden for 14 dage efter, Sælgeren blev meddelt om fortrydelsen. Produktet skal forsendes omhyggeligt pakket ind, i god tilstand og i sin originale æske og/eller emballage. Returvarer skal sendes til sælgeren i overensstemmelse med de metoder og anvisninger, der er angivet på webstedet.

  7.7 Sælgeren kan i visse situationer tilbyde gratis returnering for visse produkter. Hvis der gælder gratis returnering, er dette angivet på den pågældende side for produktet på Webstedet.

  7.8 Når Kunden fortryder sit køb, refunderes det beløb, Kunden har betalt for produktet, inklusive originale forsendelsesomkostninger (men ikke returneringsomkostningerne). Alle yderligere forsendelsesomkostninger som følge af, at Kunden vælger en anden levering end standardleveringen tilbudt af Sælgeren, dækkes ikke af refunderingen. Sælgeren er berettiget til at fratrække ethvert beløb, der skal refunderes, svarende til værdiforringelsen af produktet sammenlignet med produktets oprindelige værdi, hvis og i det omfang værdiforringelsen er forårsaget af, at Kunden har håndteret produktet i større omfang end nødvendigt for at bestemme dets funktion og egenskaber.

  7.9 Sælgeren vil refundere beløbet uden unødig forsinkelse, dog ikke senere end 14 dage fra den dato, hvor Sælgeren har modtaget Kundens meddelelse om fortrydelse. Dog gælder, at Sælgeren kan forsinke tilbagebetalingen, indtil Sælgeren har modtaget produktet, eller Kunden har fremvist bevis for, at produktet er returneret, fx ved forsendelsesbevis. Tilbagebetaling vil blive overført til Kunden via Kundens valgte betalingsmetode, medmindre andet er aftalt, eller hvis der indsigelse mod en sådan tilbagebetaling.

  1. Garanti, reklamation og klager

  8.1 Visse af Sælgerens produkter kan være dækket af garantier. Information om garantiperiode og særlige garantibetingelser for hvert produkt er angivet på Webstedet eller i disse Generelle betingelser. Produktgarantier vil kun dække originale fremstillingsdefekter og dermed ikke fejl opstået ved eller efter individuelle ændringer af produktets funktion og udseende, fx ombygning, opgradering eller anden konfiguration af produktet. Kundens ordrebekræftelse udgør garantibeviset. Du kan finde vilkår for samarbejdspartneres eventuelle garantier på respektive samarbejdspartners vilkårsside.

  8.2 Den almindelige reklamationsret gælder for produkter, der er defekte i henhold til den gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning. Enhver Kunde, der ønsker at anvende deres reklamationsret for et bestilt produkt, skal kontakte Sælgeren snarest muligt efter opdagelse af defekten via kontaktoplysningerne angivet på Webstedet. Meddelelser om reklamation, der er indsendt inden for to måneder, efter Kunden har opdaget defekten, vil altid betragtes som rettidigt indleveret. Kunden har ret til at reklamere over produkter, der er købt på Webstedet inden for en periode på 2 år efter modtagelse af produktet.

  8.3 Sælgeren vil betale for returneringsomkostningerne for alle godkendte reklamationer.

  8.4 Når et produkt, over hvilket der er reklameret, returneres, og Sælgeren godkender reklamationen, vil Kunden blive refunderet i henhold til gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning. Sælgeren stræber efter at refundere inden for 30 dage efter, Sælgeren har modtaget reklamationen, men dette kan forsinkes afhængigt af produktet. Sælgeren forbeholder sig ret til at afvise enhver reklamation, hvis produktet i overensstemmelse med gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning viser sig ikke at være defekt. For mere information om dine rettigheder se venligst www.forbrug.dk.

  8.5 Ved modtagelse af en forkert eller defekt vare hvor kunden ønsker en erstatningsvare, kommer sælgeren til at sende erstatningsvaren med en faktura fra FS.
  Denne faktura skal returneres sammen med den forkerte eller defekte vare. Fakturaen slettes når den returnerede vare registreres på vores lager.

  1. Links

  FS kan oplyse links til andre websteder uden for FS´s kontrol, og andre websteder uden for FS´s kontrol kan oplyse links til Webstedet. Selv hvis FS forsøger at sikre, at FS kun oplyser links til websteder, som implementerer databeskyttelses- og sikkerhedsbestemmelser iht. FS´s persondatapolitik, er FS ikke ansvarlig for beskyttelsen eller fortroligheden af information eller personoplysninger, som Kunden oplyser på andre websteder. Kunden bør være forsigtig og læse de persondatabestemmelser, der gælder for det pågældende websted.

  1. Force Majeure

  Sælgeren er ikke ansvarlig for forsinkelser forårsaget af omstændigheder uden for Sælgerens kontrol, fx strejke, krig, brand, lynnedslag, terroristangreb, ændringer i bekendtgørelse, tekniske problemer, defekter i strøm-/tele-/computerkommunikationer eller anden kommunikation og defekter eller forsinkelser i tjenesteydelserne leveret af underleverandører pga. ovenstående omstændigheder. Sådanne omstændigheder skal medføre skadeserstatning og andre midler. Hvis sådanne omstændigheder opstår, skal Sælgeren informere Kunden om dette både ved begyndelsen og afslutningen af perioden for den aktuelle situation. I situationer, der har varet længere end to måneder, er både Kunden og Sælgeren berettiget til at annullere købet med øjeblikkelig virkning.

  1. Ændringer af de Generelle betingelser

  Sælgeren forbeholder sig ret til at ændre disse Generelle betingelser når som helst. Enhver ændring af disse Generelle betingelser vil blive offentliggjort på Webstedet. Ændringer vil træde i kraft, når Kunden har accepteret de generelle betingelser (i forbindelse med et nyt køb eller ved browsing på Webstedet), eller som alternativ 30 dage efter Sælgeren har informeret Kunden om ændringerne. Dog gælder, at Sælgeren anbefaler, at Kunden regelmæssigt holder sig opdateret på Webstedet for at være bekendt med enhver ændring af de Generelle betingelser. Eventuelle ændringer gælder ikke for allerede indgåede købsaftaler.

  1. Uadskillelighedsprincippet

  Hvis nogen af denne aftales bestemmelser kendes ugyldig eller uhåndhævelig af en bemyndiget domstol, myndighed eller voldgiftsret, vil resten af den pågældende bestemmelse eller alle øvrige bestemmelser fortsat være gyldige og håndhævelige i det fulde omfang tilladt under gældende lov. Enhver bestemmelse, der kendes ugyldig eller uhåndhævelig, vil blive erstattet med relevant juridisk vejledning og rådgivning.

  1. Gældende lovgivning og tvistbilæggelse

  13.1Hvis en tvist ikke kan løses i fuld fordragelighed med sælgers kundeservice, kan du som kunde henvende dig til Forbrugerklagenævnet, som du kan finde yderligere oplysninger om på www.forbrug.dk. Du kan også indgive en klage online via EU-kommissionens tvistbilæggelsesportal, som du finder via følgende link http://ec.europa.eu/consumers/odr. Hvis du indgiver en klage via denne portal, videresendes din sag automatisk til det rette ansvarshavende nationale tvistbilæggelsesorgan. Det pågældende tvistbilæggelsesorgan vil derefter kontakte sælger og forsøge at løse tvisten uden at indblande en domstol.
  13.2 Enhver tvist om fortolkningen eller anvendelsen af disse Generelle betingelser skal reguleres og fortolkes iht. dansk lov og skal udelukkende bilægges af de danske domstole.

  Betingelser udarbejdet den 12-07-2016

  Kontakt Forn Siðr

  Kontakt  Forn Siðr ved spørgsmål, yderligere oplysninger eller andet. Du kan kontakte os via mail på nedenstående kontaktformular.


   Ja, jeg giver samtykke til behandling af mine persondata Privacy policy