Vores grundlag – Vores Asatro

Vores grundlag

 Vores Asatro

Vores grundlag

 Vores Asatro

“Asa troende alle

kan kaldes som

glæde gives ved

gamle myter som

hylder de høje

hellige magter

eller bare er ven

med de venlige vætter”

Af Ole Gotved

 

Den følgende tekst kan selvfølgelig ikke være udtømmende eller favne alt, men ønsker at samle det, vi som minimum har til fælles. Det gør den ved at beskrive nogle handlinger og tankegange, som de fleste af tros-samfundets medlemmer kan tilslutte sig. Når der står “vi” i teksten, betyder det ikke noget, som alle bør, men som mange gør.

 

 • Vi forbinder os med og hylder de nordiske magter – aser og vaner, vætter, diser, sol, måne og mange flere. Offergaver gives til den sammenhæng, der er større end det enkelte menneske, og som rummer både opbyggende og nedbrydende kræfter.
 • Magterne er i og omkring os, og vi er en del af det store hele, hvor mennesket ikke står over naturen. Verdenstræet Yggdrasils Ask kan være et billede på  denne sammenhængskraft.
 • Magterne dyrkes i fællesskab eller på egen hånd, ved højtider og til hverdag, med store ritualer og små hverdagshandlinger, alt efter hvad den enkelte kan og ønsker.
 • Enhver årstid og enhver livsfase er en vigtig del af det store hjul, der til stadighed drejer rundt. Den nordiske sæd er forbundet med landet, der veksler mellem vækst og hvile, og de skiftende årstiders lys, himmel, muld og vand.
 • Vi ser til nornerne for at forstå vor egen og altings skæbne. Vi forstår forskelligt, men er frie til at vælge, og ansvaret for vore livsvalg er vort eget. Handlinger har konsekvenser.
 • Fortiden i form af f.eks. kildetekster, myter, folketro og slægt er vigtig. Det samme gælder nutiden med alt, hvad den rummer. Den nordiske sæd indeholder på samme tid gammelt og nyt. Anerne og historien danner grundlag for nutiden.
 • Den ældre Edda og andre kildetekster læses med respekt, men ikke dogmatisk. Vi er selvstændigt tænkende væsener, der føler ydmyghed over for det store hele, vi er en del af.
 • Et menneskes omdømme og eftermæle bestemmes af dets handlinger. Livet leves nu, og trods forskelligartede forestillinger ved vi ikke, hvad der sker, når livet slutter.
 •  At optræde med værdighed, vise gæstfrihed og møde andre med et åbent sind, at kende balancen mellem stolthed og mildhed, og at stå ved sig selv, men lytte til andre, hører til de menneskelige egenskaber, der fremmer Godt År og Fred.

Kontakt Forn Siðr

Kontakt  Forn Siðr ved spørgsmål, yderligere oplysninger eller andet. Du kan kontakte os via mail på nedenstående kontaktformular.


Ja, jeg giver samtykke til behandling af mine persondata Privacy policy

“Asa troende alle

kan kaldes som

glæde gives ved

gamle myter som

hylder de høje

hellige magter

eller bare er ven

med de venlige vætter”

Af Ole Gotved

 

Den følgende tekst kan selvfølgelig ikke være udtømmende eller favne alt, men ønsker at samle det, vi som minimum har til fælles. Det gør den ved at beskrive nogle handlinger og tankegange, som de fleste af tros-samfundets medlemmer kan tilslutte sig. Når der står “vi” i teksten, betyder det ikke noget, som alle bør, men som mange gør.

 

 • Vi forbinder os med og hylder de nordiske magter – aser og vaner, vætter, diser, sol, måne og mange flere. Offergaver gives til den sammenhæng, der er større end det enkelte menneske, og som rummer både opbyggende og nedbrydende kræfter.
 • Magterne er i og omkring os, og vi er en del af det store hele, hvor mennesket ikke står over naturen. Verdenstræet Yggdrasils Ask kan være et billede på  denne sammenhængskraft.
 • Magterne dyrkes i fællesskab eller på egen hånd, ved højtider og til hverdag, med store ritualer og små hverdagshandlinger, alt efter hvad den enkelte kan og ønsker.
 • Enhver årstid og enhver livsfase er en vigtig del af det store hjul, der til stadighed drejer rundt. Den nordiske sæd er forbundet med landet, der veksler mellem vækst og hvile, og de skiftende årstiders lys, himmel, muld og vand.
 • Vi ser til nornerne for at forstå vor egen og altings skæbne. Vi forstår forskelligt, men er frie til at vælge, og ansvaret for vore livsvalg er vort eget. Handlinger har konsekvenser.
 • Fortiden i form af f.eks. kildetekster, myter, folketro og slægt er vigtig. Det samme gælder nutiden med alt, hvad den rummer. Den nordiske sæd indeholder på samme tid gammelt og nyt. Anerne og historien danner grundlag for nutiden.
 • Den ældre Edda og andre kildetekster læses med respekt, men ikke dogmatisk. Vi er selvstændigt tænkende væsener, der føler ydmyghed over for det store hele, vi er en del af.
 • Et menneskes omdømme og eftermæle bestemmes af dets handlinger. Livet leves nu, og trods forskelligartede forestillinger ved vi ikke, hvad der sker, når livet slutter.
 •  At optræde med værdighed, vise gæstfrihed og møde andre med et åbent sind, at kende balancen mellem stolthed og mildhed, og at stå ved sig selv, men lytte til andre, hører til de menneskelige egenskaber, der fremmer Godt År og Fred.

Kontakt Forn Siðr

Kontakt  Forn Siðr ved spørgsmål, yderligere oplysninger eller andet. Du kan kontakte os via mail på nedenstående kontaktformular.


Ja, jeg giver samtykke til behandling af mine persondata Privacy policy

Ingen kan sige hvis syn der er sandest

End Nordens gamle
guder lever,
samt alt hvad der kom
af Ymers krop.
Sjæl blev mig skænket
af sønner af Bor
og liv sig rejse
af Ragnarok

Min skæbne skyldes
de spindende Norner
selv må jeg styre
som skæbnen jeg tager
tage modgang
tåle medgang
som skæbnen jeg møder
mit minde bliver sat.

Gudernes ansigt
ingen kender
vi laver et billede
som ligner os selv
vi ser det samme
men ser forskelligt
ingen kan sige
hvis syn der er sandest.

Af Ole Gotved

Ingen kan sige hvis syn der er sandest

End Nordens gamle
guder lever,
samt alt hvad der kom
af Ymers krop.
Sjæl blev mig skænket
af sønner af Bor
og liv sig rejse
af Ragnarok

Min skæbne skyldes
de spindende Norner
selv må jeg styre
som skæbnen jeg tager
tage modgang
tåle medgang
som skæbnen jeg møder
mit minde bliver sat.

Gudernes ansigt
ingen kender
vi laver et billede
som ligner os selv
vi ser det samme
men ser forskelligt
ingen kan sige
hvis syn der er sandest.

Af Ole Gotved

Ingen kan sige hvis syn der er sandest

End Nordens gamle
guder lever,
samt alt hvad der kom
af Ymers krop.
Sjæl blev mig skænket
af sønner af Bor
og liv sig rejse
af Ragnarok

Min skæbne skyldes
de spindende Norner
selv må jeg styre
som skæbnen jeg tager
tage modgang
tåle medgang
som skæbnen jeg møder
mit minde bliver sat.

Gudernes ansigt
ingen kender
vi laver et billede
som ligner os selv
vi ser det samme
men ser forskelligt
ingen kan sige
hvis syn der er sandest.

Af Ole Gotved