Skip to main content
Fortidsminder og Helligsteder

Resolution om gravhøjes bevarelse

By 5. maj 2007juli 16th, 2018No Comments

Forn Siðr – Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark afholdt lørdag 5. maj 2007 det årlige Alting (årsmøde/generalforsamling), hvor vi vedtog nedenstående resolution:

Forn Siðr – Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark vil hermed gerne tilkendegive sin støtte til kampen for bevarelse af vore danske gravhøje. Vi agter at gøre en indsats for at holde et vågent øje med gravhøjene for eksempelvis at sikre, at ingen pløjer for tæt på fredede høje, og at højene vedligeholdes, som de bør. Vi vil også gerne opfordre andre til at deltage i en mere aktiv indsats for bevarelse og vedligehold af gravhøje i landet.

Forn Siðr vil også gerne i lighed med tidligere år udtrykke sin støtte til de kræfter, der ønsker at lette folkekirken for de administrative byrder, som rettelig og naturligt burde udføres af den religiøst neutrale offentlige forvaltning. Præcist som det meste af det øvrige Europa. Med andre ord: Forn Siðr ønsker en fuldstændig adskillelse af kirke og stat og en ligestilling mellem de religioner og trosretninger, der dyrkes i Danmark.