”Vølse – organet for hedensk sæd” er vores medlemsblad. Det udkommer fire gange om året, 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december. Du kan abonnere på bladet uden at være medlem af Forn Sidr og på hjemmesiden kan du købe gamle numre.

Da Vølse er et medlemsblad, kommer størstedelen af artiklerne fra medlemmer, der indsender artikler til bladet, af blotbeskrivelser og andet af interesse for medlemmerne som f.eks. madopskrifter og boganmeldelser. Derudover vil redaktøren aktivt opsøge artikler, så bladet bliver så varieret som muligt.

Vølse er afhængig af bidrag fra medlemmerne, så bidrag, kritik, spørgsmål eller gode ideer er altid velkomne.

Vi trykker de fleste synspunkter i Vølse, bare du skriver dit navn på. Vi bruger ikke pseudonymer. Det er dog redaktøren, der beslutter, om en artikel vil blive brugt eller ej og skulle du være uenig i redaktørens beslutning, så prøver vi at finde en løsning og hvis det ikke virker, skal bestyrelsen kontaktes og de har det sidste ord.

Billemateriale sendes direkte til den layoutansvarlige og skal sendes som TIFF eller JPG filer med en opløsning på 300 dpi.