Behandlingen af Forn Siðr´s ansøgning om godkendelse som trossamfund, varede i næsten fire år, fra december 1999 til november 2003.

Vi får ofte spørgsmål om hvorfor det tog så lang tid at blive godkendt og andet omkring vores ansøgning.

Derfor har vi valgt, at lægge hele ansøgningsforløbet ud på vores hjemmeside.

Ansøgningsforløb, historik:

13. december 1999 Ansøgningen afleveres til kirkeministeriet ( Ansøgningen: html, pdf eller rtf )
29. december 1999 Ansøgningen modtages af udvalget vedr. Trossamfund
31. januar 2001 Brev fra Forn Siðr, med årsregnskab for 1999 og vedtægtsændringer tilgår ministeriet
13. februar 2001 Brev fra Forn Siðr, med årsregnskab for 1999 og vedtægtsændringer tilgår udvalget.
3. december 2001 Brev fra Forn Siðr, med årsregnskab for 2000 og vedtægtsændringer tilgår ministeriet.
14. december 2001 Brev fra Forn Siðr, med årsregnskab for 2000 og vedtægtsændringer tilgår udvalget.
23. januar 2002 Ministeriet modtager udvalgets udtalelse på Forn Siðrs ansøgning.
Medio april 2002 Udvalgets udtalelse nr. 1, af 23.januar modtages af Forn Siðr. ( Udtalelse nr. 1: html, pdf eller rtf )
18. april 2002 Forn Siðr svarer ministeriet på udvalgets udtalelse af 23. januar. ( Udsættelse af svar: html, pdf eller rtf )
31. august 2002 Forn Siðr fremsender sine kommentarer til udvalgets udtalelse af 23. januar til ministeriet.( Vedr. bemærkning nr. 1: html, pdf eller rtf ) og ( Bemærkning nr. 1: html, pdf eller rtf )
31. august 2002 Forn Siðr fremsender en anmodning om at foretræde for kirkeministeren. ( Foretræde nr. 1: html, pdf  eller rtf )
5. oktober 2002 Formandsskifte, dette meddeles ministeriet. ( Formandsskifte: html, pdf eller rtf )
8. februar 2003 Ministeriet modtager udvalgets svar på Forn Siðrs kommentar af 31. august 2002 til udvalgets udtalelse.
Medio marts 2003 Forn Siðr fremsender endnu en anmodning foretræde for kirkeministeren. ( Foretræde nr. 2: html, pdf eller rtf )
6. juni 2003 Forn Siðr holder et møde med kirkeministeren.
6. juni 2003 Nye vedtægter og det sidste 1,5 års udgaver af Forn Siðrs medlemsblad, mail korrespondance mellem Tissel Jacobsen og Arne Vatnhamar samt skrivelse om uddannelse af goder/gydjer tilgår ministeriet.( Uddannelse af Goder og Gydjer: html, pdf eller rtf )
6. juni 2003 Udvalget vedr. trossamfunds udtalelse af  8.feb. 2003 tilgår Forn Siðr. ( Udtalelse nr. 2: html, pdf eller rtf )
13. juni 2003 Forn Siðr fremsender yderligere nye vedtægter og eksemplarer af medlemsblad. ( Følgebrev til fremsendelse: html, pdf eller rtf )
11. juli 2003 Brev fra ministeriet til Forn Siðr med forespørgsel om bemærkninger til udtalelse nr. 2. ( Henvendelse fra ministeriet: html, pdf eller rtf )
31. august 2003 Forn Siðr fremsender bemærkninger til udtalelse nr. 2, samt kopi af tidligere fremsendte hæfte "vore blót er ikke bare liturgi". ( Følgebrev til bem. nr. 2: html, pdf eller rtf )  og ( bemærkning nr. 2: html, pdf eller rtf )
26. september 2003 Ministeriet modtager udvalgets svar på Forn Siðrs bemærkning nr. 2.
6. november 2003 Ministeriet fremsender udvalgets anbefaling om godkendelse og erklæring om godkendelse til Forn Siðr. ( Udtalelse nr. 3: html, pdf eller rtf ) og ( erklæring om godkendelse: html, pdf eller rtf )

 

Følgende bilag er ikke medtaget her.

Disse bilag er udeladt pga. deres omfang, bestemmelser om ophavsret eller andre interne og forældede forhold.

 • Ansøgningens bilag 2 Den ældre Edda, oversættelse af Thøger Larsen 1926, Sphinx forlag 1995

Dokumenter omkring Forn Siðr.

 • Brev fra Forn Siðr, med årsregnskab for 1999 og vedtægtsændringer.
 • Brev fra Forn Siðr, med årsregnskab for 2000 og vedtægtsændringer.
 • Årsregnskab 2001.
 • Korrektion af årsregnskab 2001.
 • Vedtægter fra maj 2002.
 • "Vore blót er ikke bare liturgi", Hæfte med blótbeskrivelser lavet specielt, med henblik på udvalgets arbejde. Hæftet består af blótbeskrivelser som tidligere har været trykt i vores medlemsblad, "Vølse - organet for hedensk sæd".

Dokumenter omkring norske forhold.

 • Registreringsmelding for Foreningen Forn Sed.
 • Attest om registrering af trossamfun , LOV 1969-06-13 nr.25.
 • Lov om trudomssamfunn og ymist anna, FOR 1988-12-01 nr. 995.
 • Forskrift om trossamfunn.