Mange af Forn Sidrs medlemmer er ex-folkekirkemedlemmer, andre blev ikke døbt ind i kristendommen og har aldrig været registreret der, og så er der også sikkert en del af foreningens medlemmer der har dobbeltmedlemskab. Alt dette er ikke ikke noget Forn Sidr, som organisation, blander sig i.

Forn Sidr vil dog gerne hjælpe de potentielle og nuværende medlemmer, der af en eller anden grund finder det svært, at tage skridtet ud af folkekirken.

Rent praktisk skal man finde ud af, hvilket sogn man tilhører. Tjek evt. www.sogn.dk. Dernæst henvender man sig enten personligt til præsten eller sender udmeldelsesblanketten til kirke-/degnekontoret.

Meddelelsen til sognet skal indeholde: Fulde navn, postadresse, CPR nummer (og/eller dåbssted og dato) og så selvfølgelig en forklaring om, at man er i gang med at melde sig ud. Man kan vedlægge sin dåbsattest, der så vil blive stemplet med udmeldelsesdato på bagsiden og returneret, men det er ikke noget krav. Hvis f.eks  dåbsattesten er bortkommet,  så vil man modtage en attest, hvor der står man er udtrådt.

Når ministerialbogsføreren har noteret udmeldelsen, bliver der udover fremsendelse af attesten til den udmeldte, givet underretning til folkeregisteret og dermed skattevæsenet, hvorefter opkrævningen af kirkeskat stopper.

Folkekirkens medlemstal har jo gennem en del år været dalende og tendensen kan  have mange årsager. Rent økonomisk betaler medlemmerne i snit 0,7% i kirkeskat, men tallet svinger en del afhængig af kommune. Dvs. man kan snilt komme til at slippe et par tusind i kontingent.

Udmeldelsen afskærer ikke en fra at komme i kirkerne, blive begravet/bisat på den lokale kirkegård (fra kapellet f.eks.) eller for den sags skyld melde sig ind igen, hvis det skulle blive aktuelt. Den tænkte situation,  at man vil have sit barn døbt i kirken som ikke medlem, vil også kunne lade sig gøre.

Priserne på at komme i jorden på kirkegårdene, når den tid kommer, vil ofte være højere for ikke-medlemmer.

Download udmeldingsblanket her.