Forn Siðr opretter i samarbejde med Odense Kommune den første hedenske begravelsesplads i nyere tid og tager dermed et stort skridt hen imod at kunne betjene sine medlemmer fra vugge til grav.

Takket være et lokalt initiativ, taget af Solvej Vikkelsø fra Uias Blótlaug, vil det i løbet af 2008 blive muligt for Forn Siðr at indvie ovennævnte gravplads, som eksklusivt er forbeholdt medlemmer af Forn Siðr og de mennesker, som de måtte ønske at begrave der (forældre, søskende, ægtefæller, samlevere, børn, pap-børn m.fl.).

Selve anlægget kommer til at ligge på den kommunalt ejede Assistens Kirkegård ikke langt fra Odense Universitetshospital.

Vores medlemsundersøgelse fra 2005 viste, at der også blandt asatroende er en del, der sværger til kistebegravelser. Derfor er anlægget udformet, så der er mulighed for at foretage såvel kiste som urnebegravelser.

Anlægget prydes af en 18 meter langs skibssætning, som delvist henligger i skygge fra et stort fredet træ. På nær en flisekant, som markerer overgangen fra park til anlæg er hele anlægget holdt i græs. Der vil ikke være mulighed for at markere de enkelte grave, men der være fuld åbenhed om den enkeltes beliggenhed fra kirkegårdmyndighedernes side. Ligesom der vil kunne opsættes en mindeplade for hver gravlagt afdød.

Den tilknyttede arkitekt har tegnet en række "sorte" betonelementer (af cirka 1 meters højde), som på sigt skal omkranse hele anlægget. Indtil videre opstilles kun 9 elementer. Hver element rummer tre halvbuer, hvor der kan monteres en cirkelformet mindeplade i et valgfrit materiale (træ, metal, sten etc) med en diameter på 50 centimeter. Ud over de basale oplysninger om afdøde, ser vi meget gerne velvalgte ord, citater eller sentenser, der giver et glimt af det menneske, som nu kun er hos os i mindet.

Det er selvsagt ikke meningen at alle landets asatroende nu skal begraves i Odense. Det er man selvfølgelig velkommen til, idet der er plads til mange mennesker i mange år, men anlægget skal snarere ses som det pilotprojekt, der kan agere murbrækker andre steder i landet, hvor der måtte være et ønske og/eller et behov for hedenske gravpladser.

Når anlægget står færdigt, vil man kunne henvise til det i sin argumentation over for andre kommuner/kirkelige myndigheder.

En solhjulsskulptur, som arkitekten oprindeligt havde lavet et udkast til, er sparet væk fra projektet, da entreprenørudgifterne og betonstøbningen viste sig dyrere end kommunen først havde regnet med. Så heller ikke her vokser træerne ind i himlen.  Men det giver os jo så en udfordring.

Anlægget drives i forening med den omliggende park/kirkegård, og vil stort set være brugerfinancieret. Dvs. at Forn Siðr IKKE har forpligtet sig til at bruge en årlig formue på at vedligeholde anlægget. Hvis vi får udgifter af anlægget vil det, som forhandlingerne ser ud lige nu, alene være fordi den til den tid siddende bestyrelse i Forn Siðr ønsker det.

Der er således al mulig grund til at ønske såvel Forn Siðr som asatromiljøet i hele Danmark til lykke med den nye gravplads. Den første "officielle" hedenske gravplads i dette land i 1000 år.

På bestyrelsens vegne
Søren Fisker,begravelsesansvarlig
Se mere om emnet hos Fyens Stifttidende