Deklaration udsendt fra ECER kongres 2014 i Vilnius, Litauen:

Vi, de delegerede fra 12 lande, der er samlet på European Congress of Ethnic Religions (ECER) i Vilnius, Litauen på denne dag 9. juli 2014, fremkommer enstemmigt med følgende deklaration:

Vi er medlemmer af oprindelige, europæiske, etniske kulturer, der søger at genoplive og generhverve vore ældgamle religiøse og spirituelle traditioner. Vi ærer de som kom før os, som gav os vore liv og vores kulturelle arv. Vi er bundet til vore forfædres lande, til den jord der rummer deres knogler, til det vand som også de drak af, til de veje, som også de betrådte. Og vi søger at videregive denne arv til de, der kommer efter os, som vi selv vil blive forfædre for - vore børn, vore børnebørn og de mange generationer, som endnu ikke er født. Vi sender vores solidaritet og støtte til de andre oprindelige nationer og folk, uanset race og religion, der kæmper den samme kamp for at bevare deres egne overleverede traditioner.

Vores etniske religioner er resultatet af dette kontinents historie, de er det levende udtryk i nutiden for vores ældste traditioner og identiteter. På et tidspunkt hvor verden står og balancerer på kanten til store miljømæssige og økonomiske omvæltninger, primært forvoldt af ubalanceret individualisme og udbredt grådighed, så tilbyder vores religioner nogle helt anderledes modeller for spiritualitet og sociale værdier: at leve i harmoni, balance og moderation med Jorden, vigtigheden af familier og arbejdsfællesskaber, og ærefuld respekt for alle former for liv.

Ikke desto mindre, så bliver udøvelsen af vores religioner i mange europæiske lande mødt med modstand, begrænsninger og forbud. Vi opfordrer derfor alle europæiske regeringer til både fuldt at overholde og i praksis aktivt implementere, artiklerne omhandlende religiøs frihed for alle borgere, som de er udtrykt i den europæiske unions egne erklæringer, FNs menneskerettighedserklæring og andre tilsvarende konventioner og aftaler, og at afstå fra at give særrettigheder til nogen religion frem for andre. Vi opfordrer også til at denne lighed mellem religionerne bliver afspejlet i alle europæiske uddannelsessystemer.

Vi opfordrer kraftigt alle regeringer til aktivt at engagere sig i arbejdet for at sikre og beskytte alle helligsteder i Europa, både de menneskeskabte og de naturligt forekommende. Vi beder også om, at Europas etniske religioner gives fri og uhindret adgang til disse steder, der ønskes brugt til højtideligholdelse og rituelle fejringer.

Vi søger hverken ejerskab af eller eksklusivitet til disse steder - landet tilhører ikke os, vi tilhører landet.

Vi tager afstand fra at ordet "hedensk" ("pagan") bruges af ekstremistiske politiske grupper af enhver art, da det giver en negativ afsmitning på vores omdømme.

Slutteligt så opfordrer vi kraftigt alle folk og nationer til at sætte Jordens velbefindende øverst i deres prioriteringer. Jorden er vores alle sammens levende Moder.

Vi udsender denne erklæring i venlighed, kærlighed og respekt.

Medlemmerne af

European Congress of Ethnic Religions (ECER)